Paràmetres de servei

Qualitat d’Import Tudel i Cafè La Brasilera

Per a Import Tudel el més import son els nostres clients i la relació que mantenim amb ells. Volem ser capaços d’establir una relació llarga i duradora amb tots i cadascun dels nostres clients, fonamentada en la confiança, la eficàcia, la garantia i la plena satisfacció, cobrint les necessitats que sorgeixen en el dia a dia del nostre client i ajudant-los, amb un servei i un producte excel·lent de Import Tudel i Cafè La Brasilera, a aconseguir l’èxit en el seu negoci.

Hem definit uns paràmetres de qualitat que ens comprometem a complir i que volem compartir amb tots vosaltres:

 

 

 • Només comprem i subministrem cafè de qualitat extra, per garantir als Clients que sempre podran oferir un producte de qualitat
 • El personal de Import Tudel ( tècnics,repartidors, comercials) sempre oferiran un aspecte pulcre i curós per respecte al Client
 • Els envasos de Cafè La Brasilera compliran la funció de identificar el producte i de conservació del mateix per tal de facilitar la labor diària del Client
 • Ens comprometem a assistir tècnicament el Client en el menor espai de temps possible, buscant recursos externs si fos necessari per tal d’atendre una urgència
 • Ens comprometem a controlar els lliuraments de comanda per tal de minimitzar els possibles errors
 • Ens comprometem a controlar les factures per enviar només factures correctes
 • Les comandes es lliuraran sempre en els terminis fixats
 • El servei 24 hores serà sempre una prioritat de l’empresa
 • El nostre personal rebrà la formació adient per poder donar l’ajuda que el Client sol·liciti pel correcte manteniment i funcionament de les màquines de cafè
 • El nostre personal rebrà la formació adient per poder donar l’ajuda que el Client sol·liciti pel correcte servei i preparació del cafè
 • El servei tècnic d’Import Tudel només emprendrà la reparació d’una màquina de cafè o molinet si està capacitat per acabar-la correctament

Selector d'idioma

Autentificació